Nieuws

Op deze pagina blijft u op de hoogte over de voortgang van het EVENING project. EVENING staat voor Effectstudie Voorschoolse Educatie: een Natuurlijk Experiment in Nederlandse Gemeenten. EVENING verwijst ook naar het belangrijke doel van voorschoolse educatie: het vergroten van kansengelijkheid en het creëren van een gelijk speelveld.

Nieuwsbrief augustus 2021

Dit is de tweede nieuwsbrief over het EVENING project. EVENING staat voor Effectstudie Voorschoolse Educatie: een Natuurlijk Experiment in Nederlandse Gemeenten. EVENING verwijst ook naar het belangrijke doel van voorschoolse educatie: het vergroten van kansengelijkheid en het creëren van een gelijk speelveld.

In deze nieuwsbrief vindt u:

 • Start van het nieuwe
  schooljaar
 • Loterij voor groepen,
  pedagogisch medewerkers
  en leidinggevenden 
 • Aankondiging ECCESS
  Seminar op Universiteit Utrecht

Bekijk de complete nieuwsbrief

Nieuwsbrief juli 2020

Vanaf augustus 2020 hebben Nederlandse gemeenten de wettelijke taak om 16 uur per week voorschoolse educatie aan te bieden aan kinderen die een risico lopen op taal- en onderwijsachterstanden (doelgroepkinderen). Veel instellingen die voorschoolse educatie (VE) aanbieden zullen hierdoor het urenaanbod substantieel moeten verruimen, of hebben dit onlangs al gedaan. Een team van de Universiteit Utrecht en Sardes onderzoekt de effectiviteit van de maatregel, met als belangrijkste vraag: “Heeft de maatregel een positief effect op de sociaalemotionele, motorische, talige en cognitieve ontwikkeling van doelgroepkinderen en maakt de manier waarop de maatregel wordt uitgevoerd uit voor de grootte van de effecten?”

In deze nieuwsbrief vindt u:

 • Een overzicht van de werving
 • Pijlers van het project
 • Situatie omtrent COVID-19
 • Huisbezoeken
 • Locatiebezoeken en
  vragenlijsten
 • Toekomst: uitbreiding
  EVENING project

Bekijk de complete nieuwsbrief.