Gemeenten

Om de effecten van 960 uur voorschoolse educatie goed in beeld te krijgen doen we een steekproef onder gemeenten.