Kinder- en peuteropvang

Hoe geeft u vorm aan voorschoolse educatie? Hoe gebruikt u de extra uren opvang per week, en hoe worden pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet? We komen graag bij u langs om te zien welke kinderen het meest baat hebben bij de maatregelen en wat de relatie is met de kwaliteit van het voorschoolse aanbod.