Kinder- en peuteropvang

Hoe geeft u vorm aan voorschoolse educatie? We komen graag bij u langs om te zien welke kinderen het meest baat hebben bij de extra uren voorschoolse educatie.