Het onderzoek

In EVENING worden de effecten van de urenuitbreiding op de sociaalemotionele, motorische, talige en cognitieve onwikkeling van doelgroepkinderen onderzocht.