Het onderzoek

In EVENING worden de effecten van de twee maatregelen voor voorschoolse educatie onderzocht: De urenuitbreiding (sinds augustus 2020) en de norm voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers (vanaf januari 2022). Hoe houdt dit verband met de de sociaalemotionele, motorische, talige en cognitieve onwikkeling van doelgroepkinderen, en wat zijn de effecten op de kwaliteit van voorschoolse educatie?