Protocol coronavirus

UPDATE 01-06-2021

Sinds mei 2021 zijn we aan het inventariseren hoe de situatie op de voor- en peuterscholen is omtrent de coronasituatie en of er ruimte is om de dataverzameling weer op te pakken. Indien mogelijk en gewenst vanuit de organisatie, starten we na de meivakantie 2021 weer langzaam met de werving van gezinnen en de huisbezoeken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de corona-richtlijnen: maximaal één onderzoeksassistent gaat langs bij de deelnemende gezinnen. De onderzoeksassistenten houden zich aan een protocol om corona-risico’s zo goed mogelijk uit te sluiten.

De locatiebezoeken om de kwaliteit van de voorscholen en kinderopvang te observeren, stellen we uit tot het najaar 2021. Na de zomervakantie van 2021 nemen we wederom contact op met alle deelnemende groepen, om te kijken hoe de situatie is en of we de observaties kunnen inplannen voor het najaar.

UPDATE 28-10-2020

Sinds juni 2020 hebben we de dataverzameling van het EVENING project weer opgepakt. Zodoende hebben onze assistenten data kunnen verzamelen bij de gezinnen thuis en hebben we weer kwaliteitsobservaties uitgevoerd bij diverse EVENING locaties. Zowel door de ouders als door de voorscholen is er positief gereageerd op onze aanpassingen in verband met de COVID-19 situatie. Helaas gooit corona dit najaar weer roet in het eten.

Naar aanleiding van de aangescherpte landelijke maatregelen sinds 13 oktober (waarin een zwaarwegend advies werd gegeven om sociale contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken) hebben we overleg met het ministerie van OCW gehad. Het EVENING onderzoeksteam heeft besloten om de dataverzameling van het EVENING project te pauzeren tot december (de periode waarin de beperkte lockdown op dit moment afgekondigd is). Afspraken met locaties die ingepland stonden vanaf 14 oktober zijn door ons uitgesteld, en met ouders is afgesproken dat we op een later moment contact met hen opnemen voor het plannen van een nieuwe datum.

We houden ons sinds het begin van de coronacrisis streng aan de geldende maatregelen, zowel bij de huisbezoeken als bij de locatiebezoeken. Echter, we willen onze verantwoordelijkheid nemen en we vinden het passender naar de deelnemende gezinnen, voorscholen en onze eigen assistenten toe om nu een pas op de plaats te maken. Zo wordt er niet gereisd naar de gezinnen toe, creëren we geen extra contactmoment bij de gezinnen en scheppen we voor de voorscholen/peuterspeelzalen duidelijkheid en rust.

Rond eind november kijken we hoe de situatie op dat moment is; als de maatregelen verlengd, versoepeld of nog verder aangescherpt worden, dan zullen wij ons beleid hierop aanpassen. Tevens bekijken we mogelijke alternatieven voor het aanpassen van het onderzoeksdesign.

UPDATE 10-08-2020

Het protocol van de deelnemende VVE-organisaties is leidend, we houden ons te allen tijde aan hun voorzorgsmaatregelen. Daarnaast volgen we onderstaand protocol, dat de richtlijnen van het RIVM aanhoudt. In overleg met de deelnemende locaties en gezinnen worden er mogelijk extra maatregelen getroffen. Landelijke ontwikkelingen rondom het virus worden goed in de gaten gehouden en we brengen de assistenten op de hoogte van eventuele wijzigingen of aanvullingen tav dit protocol.

EVENING project: Beleid voor dataverzameling

Sinds maandag 11 mei 2020 is de kinderopvang weer geopend voor alle kinderen. Na 11 mei hebben we contact opgenomen met de deelnemende VVE-organisaties om te vragen hoe de situatie was bij hun organisatie en wat hun protocollen en richtlijnen waren/zijn. Indien mogelijk hebben we gevraagd om de wervingsactiviteiten weer voort te zetten en een kwaliteitsobservatie in te plannen voor juni/juli 2020. Indien dit niet mogelijk was, hebben we afgesproken na de zomer weer contact op te nemen en een observatie dan in te plannen, mits de landelijke maatregelen dit toelaten.

Verder hebben we vanaf juni ook weer contact opgenomen met de gezinnen die aangaven mee te willen doen om met hen een nieuwe afspraak in te plannen voor het huisbezoek.

Nu de dataverzameling weer is opgestart, hanteren we het volgende: we verzoeken alle observatoren en assistenten om zich ziek te melden en thuis te blijven, wanneer zij slechts milde klachten vertonen (verkouden, verhoging, hoesten). Een andere assistent neemt haar taken over.

Hygiënemaatregelen voor huisbezoeken en locatiebezoeken

 • Onze assistenten en observatoren schudden ouders en medewerkers géén hand en leggen uit waarom ze dit niet doen.
  • Handen worden bij binnenkomst op de locatie of huisbezoek grondig (met water en zeep) gewassen volgens instructies RIVM.
  • Gebruik desinfecterende handgel als er geen water en zeep in de buurt is (iedere assistent heeft handgel bij zich).
  • Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg.
  • Observatoren en assistenten houden waar mogelijk gepaste afstand (1,5 meter) van de kinderen, ouders en medewerkers en proberen fysiek contact zo veel mogelijk te voorkomen.
 • Assistenten gebruiken handschoenen bij (een deel van) de kindtaken.
  • De laptop en het speelgoed worden grondig schoongemaakt na iedere afspraak met een microvezeldoekje en/of schoonmaakdoekje.
 • We streven naar kortere bezoeken: Observatoren en assistenten verlaten na het uitvoeren van de taakjes en interview (bij het huisbezoek) en na het uitvoeren en van de observatie (bij het locatiebezoek) zo snel mogelijk het huis en de VVE-locatie.

UPDATE 16-03-2020

Het protocol van de deelnemende VVE-organisaties is leidend, we houden ons te allen tijde aan hun voorzorgsmaatregelen. Daarnaast volgen we onderstaand protocol, dat de richtlijnen van het RIVM aanhoudt. In overleg met de deelnemende locaties en gezinnen worden er mogelijk extra maatregelen getroffen. Landelijke ontwikkelingen rondom het virus worden goed in de gaten gehouden en we brengen de assistenten op de hoogte van eventuele wijzigingen of aanvullingen tav dit protocol.

EVENING project: Beleid voor assistenten en observatoren
Gezien de recente maatregelen, hebben we de dataverzameling van het project momenteel stopgezet. Dit duurt minstens tot maandag 13 april, maar dit is afhankelijk van zowel de landelijke maatregelen voor de kinderopvang sector als de maatregelen vanuit Universiteit Utrecht.
Zodra de VVE-organisaties weer hun deuren openen voor alle kinderen, zullen we contact met hen opnemen om observaties te plannen en hen te vragen de wervingsactiviteiten voort te zetten. Verder zullen we ook weer contact opnemen met de gezinnen die aangaven mee te willen doen om met hen een nieuwe afspraak in te plannen.
Als de dataverzameling weer verder gaat, hanteren we tevens het volgende: we verzoeken alle observatoren en assistenten om zich ziek te melden en thuis te blijven, wanneer zij slechts milde klachten vertonen (verkouden, verhoging, hoesten). Een andere assistent neemt haar taken over.

Hygiënemaatregelen voor huisbezoeken en locatiebezoeken
• Onze assistenten en observatoren schudden ouders en medewerkers géén hand en leggen uit waarom ze dit niet doen.
• Handen worden bij binnenkomst op de locatie of huisbezoek grondig (met water en zeep) gewassen volgens instructies RIVM.
• Gebruik desinfecterende handgel als er geen water en zeep in de buurt is.
• Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg.
• Observatoren en assistenten houden waar mogelijk gepaste afstand van de kinderen, ouders en medewerkers en proberen fysiek contact zo veel mogelijk te voorkomen.
• De laptop en het speelgoed worden grondig schoongemaakt na iedere afspraak met een microvezeldoekje en/of schoonmaakdoekje.

UPDATE 12-03-2020

Algemeen protocol Universiteit Utrecht:
De Universiteit Utrecht volgt de richtlijnen RIVM/GGD (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De GGD legt momenteel geen extra beperkingen op voor de Universiteit Utrecht. Op dit moment is preventie het belangrijkste.

EVENING project: Beleid voor assistenten en observatoren
Om het risico op verspreiding te verkleinen, hanteren we tevens het volgende: we verzoeken alle observatoren en assistenten om zich ziek te melden en thuis te blijven, wanneer zij slechts milde klachten vertonen (verkouden, verhoging, hoesten). Een andere assistent neemt haar taken over.

Verder worden ook de assistenten die mogelijk besmet zijn geraakt met het coronavirus tijdelijk op non-actief gesteld voor het EVENING project. Dit geldt voor de volgende personen:
• Huisgenoten of familie van patiënten met COVID-19
• Mensen die in de afgelopen twee weken in een land/regio zijn geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus of contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus en die momenteel gezondheidsklachten (hoesten of kortademigheid of koorts) hebben. Het gaat op dit moment om de volgende gebieden:
– China (inclusief Hong Kong en Macau)
– Singapore
– Zuid-Korea
– Iran
– de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Hygiënemaatregelen voor huisbezoeken en locatiebezoeken
• Onze assistenten en observatoren schudden ouders en medewerkers géén hand en leggen uit waarom ze dit niet doen.
• Handen worden bij binnenkomst op de locatie of huisbezoek grondig (met water en zeep) gewassen volgens instructies RIVM.
• Gebruik desinfecterende handgel als er geen water en zeep in de buurt is.
• Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg.
• Observatoren en assistenten houden waar mogelijk gepaste afstand van de kinderen, ouders en medewerkers en proberen fysiek contact zo veel mogelijk te voorkomen.
• De laptop en het speelgoed worden grondig schoongemaakt na iedere afspraak met een microvezeldoekje en/of schoonmaakdoekje.