Contact

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Sardes. Het project is uitgezet door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en gefinancierd door het Ministerie van OCW. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij:

Heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier. 

Naam*
Tel nr.*
Email*
Bericht*