Thomas van Huizen

Thomas van Huizen is econoom en sinds 2012 universitair docent aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.), waar zijn onderzoek en onderwijs zich richt op arbeids- en onderwijseconomie en toegepaste micro-econometrie voor beleidsevaluaties. De arbeidsmarkt- en onderwijseffecten van voorschoolse voorzieningen zijn de laatste jaren zijn belangrijkste onderzoeksthema’s. In 2014 werkte hij bij het Central Planbureau (Project Kansrijk Arbeidsmarktbeleid) en in 2017 was hij gastonderzoeker aan het Trinity College Dublin en het UCD Geary Institute for Public Policy. In zijn onderzoek probeert hij een brug te slaan tussen de arbeids-/ onderwijseconomie en andere disciplines. Zo integreerde hij in zijn promotieonderzoek inzichten uit de psychologie/gedragseconomie in de arbeidseconomie; recenter gaat het vooral om verbindingen tussen onderwijseconomie, sociologie en psychologie. Het multidisciplinaire karakter van zijn onderzoek blijkt uit discipline-overstijgende samenwerkingen en publicaties. Van Huizen verricht(te) onderzoek binnen de multidisciplinaire Europese projecten CARE en ISOTIS (PI: Paul Leseman). In het laatstgenoemde project werkt hij samen met onderwijssociologen en psychologen aan een internationaal vergelijkende studie naar ontwikkelingsachterstanden op basis van longitudinale data (o.a. pre-COOL). Van Huizen publiceerde in toonaangevende tijdschriften in economie (o.a. Labour Economics; Economics of Education), sociologie (Social Science Research), sociaal beleid (Journal of Social Policy) en ontwikkelingspsychologie (Child Development).