Ryanne Francot

Ryanne Francot is in 2021 gepromoveerd aan de afdeling Diversity and Education of youth in Diverse Societies (DEEDS) van Universiteit Utrecht, onder begeleiding van Prof. Paul Leseman en Dr. Martine Broekhuizen.

Ryanne studeerde in 2015 cum laude af van researchmaster Educational Sciences: Learning in Interaction aan de Universiteit Utrecht. Haar PhD onderzoek richtte zich op de educatieve partnerschappen tussen ouders en (voor)scholen binnen een multiculturele en meertalige omgeving. Binnen het EVENING project houdt ze zich voornamelijk bezig met de dataverzameling binnen de gezinnen en VE-instellingen.

Naast het EVENING project, was ze betrokken bij het Europese ISOTIS project (www.isotis.org), een groot project waarin gekeken wordt naar het bevorderen van inclusie en gelijkheid voor kwetsbare groepen in Europa. Momenteel is ze ook betrokken bij het Peuter-Intake project, een regionaal project in samenwerking met Peuter en Co en gemeente Rotterdam.