Ryanne Francot

Ryanne Francot (1992) is PhD student aan de afdeling Special Education van Universiteit Utrecht, onder begeleiding van Prof. Paul Leseman en Dr. Martine Broekhuizen. Ze studeerde in 2015 cum laude af van researchmaster Educational Sciences: Learning in Interaction aan de Universiteit Utrecht. Haar PhD onderzoek richt zich op de educatieve partnerschappen tussen ouders en (voor)scholen binnen een multiculturele en meertalige omgeving.

Binnen het EVENING project houdt ze zich voornamelijk bezig met de dataverzameling binnen de gezinnen en VE-instellingen.

Naast het EVENING project, is ze momenteel betrokken bij het Europese ISOTIS project, een groot project waarin gekeken wordt naar het bevorderen van inclusie en gelijkheid voor kwetsbare groepen in Europa, en het Peuter-Intake project, een regionaal project in samenwerking met Peuter en Co en gemeente Rotterdam.