Paul Leseman

Paul Leseman is psycholoog en sinds 2003 hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Hij was medeevaluator van het gezinsgerichte stimuleringsprogramma Opstap en van de centrumgerichte voor- en vroegschoolse programma’s Piramide en Kaleidoscoop. Leseman is medeaanvrager en PI van het pre-COOL cohortonderzoek naar de effecten van voor- en vroegschoolse opvang en educatie op de ontwikkeling en schoolloopbanen van kinderen in achterstandssituaties. Hij was hoofdaanvrager en wetenschappelijk coördinator van het Europese onderzoeksproject CARE (FP7), naar het curriculum en de kwaliteit voor voor- en vroegschoolse programma’s en de impact daarvan op de ontwikkeling van kinderen. Hij leidt momenteel het grootschalige project ISOTIS (Horizon 2020), waarin vergelijkenderwijs de effectiviteit van beleid en praktijk op micro-, meso- en macroniveau op het gebied van kansengelijkheid in een groot aantal Europese landen wordt onderzocht. Leseman is projectleider van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (waaronder voorschoolse educatie), waarin jaarlijks in representatieve steekproeven van verschillende vormen van kinderopvang kwaliteitsmetingen worden verricht. Leseman leidt een onderzoeksgroep met veel expertise op het gebied van de vroegkinderlijke ontwikkeling op de gebieden van taal, meertaligheid, executieve functies en zelfregulatie, waarover in toonaangevende tijdschriften is gepubliceerd. Leseman is methodologisch adviseur bij de OESO onderzoeken TALIS 2018 en Starting Strong Staff Survey.