Ora Oudgenoeg-Paz

Ora Oudgenoeg-Paz is in 2014 gepromoveerd en sinds 2019 universitaire docent aan de universiteit van Utrecht, afdeling orthopedagogiek. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van jonge kinderen met een focus op de motorische en taalontwikkeling en de rol van exploratief spel in de brede ontwikkeling van kinderen. Na haar promotie heeft ze gewerkt aan de VLOT studie waarin een door de UU ontworpen instrument (de VLOT) bedoeld om de taal- en opvoedingsomgeving van 0-3-jarigen in kaart te brengen werd geëvalueerd. In het kader van dit onderzoek zijn liveobservaties verricht en uitgebreide interviews afgenomen in ca. 500 gezinnen met gemengde sociaaleconomische en etnisch-culturele achtergrond. De VLOT wordt tegenwoordig geïmplementeerd door meerdere gemeenten in Nederland. Recent was ze betrokken bij een Europese project waarin het gebruik van robots voor het leren van een tweede taal alsmede in cross-culturele onderzoek naar ideeën en opvoedpraktijken omtrent motorische ontwikkeling. In deze en andere onderzoek projecten focust ze op de relaties tussen ontwikkeling domeinen en de context waarin ontwikkeling gebeurt.