Janneke Plantenga

Janneke Plantenga is econoom en sinds 1985 verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de instituties rond de arbeidsmarkt, vooral ook in relatie tot sociale ongelijkheid. In dat verband heeft zij uiteenlopend onderzoek gepubliceerd rond de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, ongelijke beloning, flexibele arbeidsrelaties, onbetaalde arbeid en verlof. Veel van het onderzoek is gebaseerd op Europese data. In de jaren negentig was zij coördinator van de EU ‘Expert Group on Gender and Economics’ (EGGE) en daarna de EU ‘Expert Group on Social Inclusion and Equality’ (EGSIE). In de periode 2000-2005 is Janneke Plantenga benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Sociaaleconomische Aspecten van Kinderopvang’ aan de Universiteit van Groningen. Vanaf die tijd richt haar onderzoek zich ook op de relatie tussen kinderopvang en de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, de marktwerking in de kinderopvang en de relatie tussen kinderopvang en de ontwikkelkansen van kinderen. Sinds 2005 is zij als voltijds hoogleraar verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) met als leeropdracht “Economie van de verzorgingsstaat”.