Ijsbrand Jepma

IJsbrand Jepma is gepromoveerd onderwijskundige. IJsbrand behaalde in 1994 zijn diploma leraar basisonderwijs aan de CHN te Leeuwarden. Daarna studeerde hij onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In 2003 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift De schoolloopbaan van risicoleerlingen in het primair onderwijs. Vervolgens werkte hij als onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut en als docent bij de Pabo van Hogeschool van Rotterdam.

Vanaf 2006 werkt IJsbrand bij Sardes en verricht daar onderzoek en geeft advies op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid, passend onderwijs en kwaliteit kinderopvang. Hij werk voor ministeries, intermediaire organisaties, gemeenten en besturen voor kinderopvang en onderwijs. Hij ondersteunt en begeleidt momenteel vele gemeenten en organisaties voor voorschoolse voorzieningen bij de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de verbetering van de kwaliteit van VVE en de uitbreiding van 10 naar 16 uur VE.

In opdracht van BK, BMK en SWN heeft hij meerdere handreikingen geschreven en op regiobijeenkomsten gepresenteerd over VVE en de harmonisatie.

Namens Sardes is hij projectleider van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), een meerjarige landelijke kwaliteitsmeting (2017 t/m 2020, mogelijk t/m 2025) in kinderdagopvang, peuteropvang buitenschoolse opvang en gastouderopvang, dat samen met de UU wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW.