Heleen Versteegen

Heleen Versteegen (1969) studeerde in 1992 af in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is opgeleid tot Professioneel Trainer (trainersacademie TFC, post-HBO opleiding, januari 2013).

Heleen werkte in de praktijk en de ondersteuning van kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Sinds juli 2000 werkt Heleen bij Sardes, als senior adviseur en procesbegeleider werkt zij voornamelijk aan opdrachten rondom het onderwijsachterstanden. Daarbij zijn de werkzaamheden gericht op alle niveaus die hierbij betrokken zijn: beleid, management, ondersteuning en uitvoering.

Heleen is een van de partners in het consortium GOAB in opdracht van het ministerie van OCW: als kenniskringleider, projectleider voor communicatie van het traject, ontwikkeling producten en begeleiden van themabijeenkomsten. Ook is Heleen sinds september 2019 betrokken bij het NRO-project Onderzoek VVE-innovatiecentra, van het consortium Kohnstamm, KBA, VU en Sardes.

Gemeenten adviseert en ondersteunt zij bij de uitwerking van OAB-beleid: onder andere bij ouderbetrokkenheid, VVE, doorgaande lijn en kwaliteitszorg / opbrengstgericht werken. Heleen werkt aan diverse procesbegeleidende opdrachten die kwaliteitsverhoging en samenwerking in de kinderopvang / VVE en onderwijs ten doel hebben. Een voorbeeld is een monitoring- adviestraject Pilot 960 uur voor de gemeente Enschede, kwaliteitsaudits VVE de gemeente Arnhem, audits passend onderwijs bij SWV VO 3006; Twente Oost PO en ROC Leeuwenborgh.

Zij heeft meerdere professionaliseringstrajecten opgezet, gecoördineerd en/of uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor het scholingsprogramma Regionaal Sectorplan Rotterdam- Rijnmond, genaamd Woordenschat en Daadkracht gericht op het professionaliseren van de pedagogisch medewerkers.