Welke kinderen doen er mee?

In totaal doen ongeveer 300 voorschoolse voorzieningen (peuterscholen en kinderdagverblijven) in Nederland mee aan dit onderzoek. In totaal zullen er ongeveer 2000 kinderen mee doen aan dit onderzoek. Bij al deze kinderen komen we een keer langs als het bijna naar school gaat, en dus bijna vier jaar oud is. Bij de meeste kinderen komen we al eerder thuis langs, namelijk rond de tijd dat het kind ongeveer tweeënhalf jaar oud is.

In EVENING worden drie groepen kinderen gevolgd:

  • Kinderen die vóór de wettelijke verplichting om 16 uur VE te bieden al overgaan naar de basisschool. Deze kinderen worden vier jaar in de periode najaar 2019-voorjaar 2020. Bij deze kinderen meten we de ontwikkeling één keer, namelijk vlak voordat ze instromen in het basisonderwijs. In enkele gemeenten hebben deze kinderen al een aanbod van 12 en soms al van 14 uur VE per week gehad, maar in veel gemeenten hebben zij het standaardaanbod van 10 uur gehad.
  • Kinderen die vóór de wettelijke invoering van de 16 uur beginnen met deelname aan de voorschoolse opvang en die uitstromen naar de basisschool nadat de extra uren worden aangeboden. Deze kinderen maken dus de overgang mee van het oude naar het nieuwe beleid. Deze kinderen worden tweeëneenhalf in de periode najaar 2019-voorjaar 2020 en gaan door naar de basisschool in het voorjaar t/m najaar 2021. Bij deze kinderen meten we de ontwikkeling twee keer: wanneer ze ongeveer tweeëneenhalf jaar oud zijn en vlak voordat ze instromen in het basisonderwijs, wanneer ze bijna vier jaar oud zijn.
  • Kinderen die beginnen met deelname aan voorschoolse opvang nadat de wettelijk verplichte invoering van de 16 uur VE een feit is geworden. Deze kinderen komen dus in groepen waar zij al van begin af aan het 16 uren aanbod krijgen. Deze kinderen worden tweeënhalf in de periode najaar 2020-voorjaar 2021 en stromen uit naar het basisonderwijs in de periode voorjaar-najaar 2022. De ontwikkeling van deze kinderen meten we ook twee keer: wanneer ze ongeveer tweeëneenhalf jaar oud zijn en wanneer ze bijna vier zijn, vlak voordat ze instromen in het basisonderwijs.