Wat is dit voor een onderzoek?

Het EVENING-onderzoek is een groot wetenschappelijk onderzoek naar voorschoolse educatie. Kinderen met een zogenoemde “vve-indicatie” kunnen gebruik maken van voorschoolse educatie. Deze vve-indicatie wordt gegeven door het consultatiebureau. Om de kwaliteit van voorschoolse educatie te verbeteren worden er door het kabinet twee grote maatregelen ingevoerd. Sinds augustus 2020 hebben Nederlandse gemeenten de taak om 16 uur per week voorschoolse educatie aan te bieden. Veel peuterscholen en kinderdagverblijven hebben het aantal uren dat ze aanboden vergroot. Vanaf januari 2022 geldt er een norm voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers op iedere voorschool, met als doel de kwaliteit een extra impuls te geven.
Daarom volgen we kinderen die al naar de voorschool gingen vóór de invoering van deze maatregelen, maar ook kinderen die daarna pas starten. We volgen de kinderen op twee momenten: als ze beginnen aan de voorschool (rond tweeënhalf jaar) en als ze bijna naar school gaan (rond vier jaar). Bij deze kinderen worden gegevens verzameld over hun ontwikkeling op het gebied van taal, cognitie, motoriek en gedrag. Met de ouders zullen we ook een vragenlijst invullen over hun kind en wat achtergrondgegevens van het gezin.

Met dit onderzoek willen er achter komen of meer uren op de voorschool altijd beter is, en of de voorschool voor sommige kinderen beter werkt dan voor andere kinderen.

Meer lezen?

Download de flyer voor bijna of net 2,5-jarigen:

Flyer bijna of net 2,5-jarigen – Nederlands
Flyer bijna of net 2,5-jarigen – Arabisch
Flyer bijna of net 2,5-jarigen – Engels
Flyer bijna of net 2,5-jarigen – Pools
Flyer bijna of net 2,5-jarigen – Syrisch Arabisch
Flyer bijna of net 2,5-jarigen – Turks

Download de flyer voor bijna 4-jarigen:

Flyer bijna 4-jarigen – Nederlands
Flyer bijna 4-jarigen – Arabisch
Flyer bijna 4-jarigen – Engels
Flyer bijna 4-jarigen – Pools
Flyer bijna 4-jarigen – Syrisch Arabisch
Flyer bijna 4-jarigen – Turks