Wat is dit voor een onderzoek?

Het EVENING-onderzoek is een groot wetenschappelijk onderzoek naar voorschoolse educatie. Kinderen met een zogenaamde “vve-indicatie” kunnen gebruik maken van voorschoolse educatie. Deze vve-indicatie wordt gegeven door het consultatiebureau. Vanaf augustus 2020 hebben Nederlandse gemeenten de taak om 16 uur per week voorschoolse educatie aan te bieden. Veel peuterscholen en kinderdagverblijven zullen het aantal uren dat ze nu aanbieden moeten vergroten, of hebben dit pas al gedaan. Daarom volgen we kinderen die nu al naar de voorschool gaan, maar ook kinderen die hier binnenkort naartoe gaan. We volgen de kinderen op twee momenten: als ze beginnen aan de voorschool (rond tweeënhalf jaar) en als ze bijna naar school gaan (rond vier jaar). Bij deze kinderen worden gegevens verzameld over hun ontwikkeling. Dat gebeurt via de instelling waar het kind zit. Met de ouders zullen we ook een vragenlijst invullen over henzelf en hun kind.

Met dit onderzoek willen er achter komen of meer uren op de voorschool altijd beter is, en of de voorschool voor sommige kinderen beter werkt dan voor andere kinderen.