Is deelname verplicht?

Nee, deelname is niet verplicht. Dat geldt voor de gemeenten, instellingen en ook voor de kinderen/ouders. Maar voor dit onderzoek is het heel belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen deelnemen. Het is namelijk de bedoeling om de effecten van de voorschoolse educatie en het effect van de uitbreiding naar 16 uur per week goed in beeld te krijgen. En dat kan natuurlijk het beste als zoveel mogelijk ouders en kinderen meedoen.

Wij doen er alles aan om het onderzoek goed te laten verlopen en waarborgen de privacy van u en uw kind. Twijfelt u daarover, stelt u dan vooral uw vragen aan de medewerkers van de peuterschool of kinderdagopvang of aan ons.

Mocht u er toch bezwaar tegen hebben dat uw kind aan dit onderzoek meedoet, dan vragen wij u om dit te melden bij de pedagogisch medewerker van uw kind. Die zal uw bezwaar aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat alle gegevens over uw kind uit het onderzoek worden verwijderd.