Hoe zit het met de privacy?

Uw gegevens worden door ons zorgvuldig en niet langer dan nodig bewaard. We dragen geen informatie over aan derden zonder uw toestemming. Bestanden met namen worden alleen gebruikt om binnen het onderzoek kinderen te kunnen volgen. Wanneer onderzoeksgegevens openbaar worden gemaakt, hetzij als databestand hetzij als publicatie, dan wordt ervoor gezorgd dat er geen tot personen herleidbare informatie in die openbare gegevens aanwezig is.