Welke opvangorganisaties zijn benaderd?

Binnen de deelnemende gemeenten verspreid over heel Nederland worden alle aanbieders van kinder- en peuteropvang met een VE-aanbod uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De deelnemende locaties bevinden zich zowel in wijken met een hoog percentage VE-indicaties als in meer gemengde wijken. Het precieze aantal vestigingen en groepen per gemeente hangt af van de omvang van de doelgroep en het aantal aanbieders van VE in de desbetreffende gemeente.