Wat gaan we doen?

In samenwerking met de deelnemende vestigingen en groepen willen we in contact komen met ouders en kinderen met een VVE-indicatie, om ze persoonlijk te kunnen vragen om deel te nemen aan het onderzoek.

Om de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk te ontlasten, voeren we het onderzoek naar de gezinnen en kinderen uit bij de gezinnen thuis. We bezoeken de deelnemende gezinnen twee keer: aan het begin en aan het eind van de voorschoolse periode van de kinderen. Met speelse taakjes meten we de ontwikkeling van de kinderen en in een persoonlijk interview met (een van) de ouders vragen we in hoeverre ze gebruik maken van de aangeboden (extra) uren, of het uren-aanbod goed past en wat eventueel belemmerende factoren zijn. Dit wordt gedaan door getrainde onderzoeksassistenten, die zoveel mogelijk dezelfde culturele en talige achtergrond hebben als de gezinnen die ze bezoeken. Het spreekt vanzelf dat wij ons houden aan de recente regelgeving rond gegevensbescherming en onderzoeksethiek.

Om de effectiviteit van de uren uitbreiding vast te stellen, is het belangrijk te weten hoe de uren worden aangeboden en wat de kwaliteit van het aanbod is. Om dit in kaart te brengen, voeren we – in samenspraak met de deelnemende opvangorganisaties – op twee momenten in een periode van anderhalf jaar korte persoonlijke interviews uit met enkele pedagogisch medewerkers en de vestigingsmanagers van de geselecteerde vestigingen. Daarnaast observeren we op de groepen om de emotionele en educatieve proceskwaliteit vast te kunnen stellen.