Welke gemeenten zijn benaderd?

Voor het onderzoeksproject EVENING is een steekproef getrokken van gemeenten. Daarbij is gestreefd naar representatieve variatie naar grootte en regio van de gemeente. Gemeenten uit zowel de G4, G37, G86 en kleinere gemeenten verspreid over het hele land zijn geselecteerd voor deelname aan het onderzoek.