Wat levert het op?

Het onderzoek zal nieuwe informatie opleveren over de effectiviteit van voorschoolse educatie. Verder zal het inzicht bieden in wanneer en welke groep kinderen (vooral) baat hebben bij de extra uren voorschoolse educatie, en hoe de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers kan bijdragen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie. We zullen meer te weten komen over de rol van de uitvoeringskwaliteit en hoe ouders van doelgroepkinderen aankijken tegen voorschoolse educatie. Deze inzichten zijn van belang voor de vormgeving van het lokale en nationale VVE-beleid. Per gemeente zal het onderzoek een gedetailleerd beeld opleveren van de uitvoering, kwaliteit en effectiviteit van het voorschoolse en onderwijsachterstandenbeleid.

Bekijk het tussentijdse rapport

Privacy: In het onderzoek zullen de meest recente richtlijnen voor databeheer en privacybescherming gevolgd worden. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke identificatiegegevens van deelnemende kindercentra, medewerkers, ouders en kinderen worden geanonimiseerd en niet op individueel niveau gerapporteerd.