Wat gaan we doen?

Binnen de deelnemende gemeenten worden instellingen voor kinder- en peuteropvang die voorschoolse educatie aanbieden benaderd voor deelname aan het onderzoek. Vervolgens worden binnen de instellingen ouders en kinderen gevraagd om mee te doen met het onderzoek. Bij de kinderen wordt middels speelse taakjes en gestandaardiseerde observaties de ontwikkeling in kaart gebracht, zowel aan het begin als aan het eind van de voorschoolse periode. Aan de ouders wordt tijdens een interview gevraagd in hoeverre zij gebruik maken van de aangeboden (extra) uren voorschoolse educatie en wordt in kaart gebracht wat de eventueel belemmerende factoren zijn.

Medewerkers en leidinggevenden worden geïnterviewd over hoe de locaties vorm geven aan de voorschoolse educatie, de toedeling van de aangeboden (extra) uren en hoe de pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet. Daarbij gaan we in op de bevorderende en belemmerende factoren. Ook voeren we observaties uit op de groepen om de emotionele en educatieve proceskwaliteit vast te stellen.

Verder brengen we het gemeentelijk beleid rondom VVE en de nieuwe maatregelen in kaart door relevante beleidsdocumenten te bestuderen en de verantwoordelijke beleidsmedewerkers te interviewen over het beleid. De kwalitatieve beleidsanalyse wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Sardes.